Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní kolo studentské odborné činnosti 2018

Ve středu 14. března 2018 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Zikeš, Ing. Kořínek a pan Janeček hodnotila 5 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, tři práce z oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ a dvě práce z oboru „Informatika“. Podle postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru pouze dvě nejlepší práce.

V oboru „Elektrotechnika“ se do soutěže přihlásil Roman Dolanský, EA4 s prací „Elektronická časomíra pro požární sport pomocí Arduina“, Michal Kašpar, EA4 s prací „Digitální hodiny s teploměrem“, Libor Macák, EA4 s prací „Automatická linka pro třídění“, Jan Plucha, EA4 s prací „Analogový stejnosměrný zdroj do 30 V“ a Pavel Hampl, I4B s prací „Digitální hodiny s teploměrem“. Z této kategorie postoupili do okresního kola SOČ se svými pracemi Libor Macák a Jan Plucha.

V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ se do soutěže přihlásil Miroslav Voborský, EA4 s prací „Výukové shieldy pro Arduino“, Jan Korych, I4B s prací „Instruktážní pomůcka pro pořízení nízkonákladového videa“ a Tomáš Kracík, I4B s prací „Výukové materiály pro UWP“. Do okresního kola postoupil Miroslav Voborský a Tomáš Kracík.

V oboru „Informatika“ soutěžili Marek Novotný s prací „Nástroj pro návrh efektivního algoritmu“, I4B a Antonín Říha, I4B s prací “Implementace techniky NEAT a HyperNEAT v jazyce C# s rozlišením ES-HyperNEAT“. Oba soutěžící postupují do okresního kola.

Všechny práce, prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň, zejména práce postupujících a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla, ostatně jako každý ročník veřejná.

Doufáme, že zejména studenti nižších ročníků se zapojí do soutěže v příštím školním roce, aby se pochlubili výsledky své práce v některém z oborů SOČ a přispěli tak k tomu, aby příští ročník byl v porovnání s letošním úspěšnějším a kvalitnějším.

Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 9. 4. 2017 v Jičíně. Práce, které postoupily, mají velkou šanci na postup do krajského kola, které se bude konat 14. 5. 2018 v Gymnáziu J. K. Tyla, Hradec Králové a doufáme, že také do celostátního kola 15. – 17. června 2018 v Slovanském gymnáziu v Olomouci.

Školní kolo SOČ 2018 Školní kolo SOČ 2018