Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Prezentace Měřičského ústavu Litoměřice

V pátek 16. 3. 2018 proběhla prezentace ing. Eduarda Hakena z Měřičského ústavu Litoměřice pro studenty  3. ročníků.  Tato státní organizace s celorepublikovou působností provádí telekomunikační měření a analýzy související se zajištěním bezpečnosti státu. Pro plnění svých úkolů provádí vývoj a výrobu speciálních zařízení a softwarových nástrojů. Tato organizace má zájem o absolventy středních odborných škol, zejména oborů informační technologie a elektrotechnika. Žáci se tak seznámili s možností pracovního  uplatnění ve svém oboru po skončení studia.