Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Nadprůměrné výsledky našich maturantů v matematice a angličtině

Centrum pro zjišťování výsledků CERMAT zveřejnilo souhrnné výsledky společné části maturitní zkoušky za rok 2017. V tabulce je uveden ukazatel úspěšnosti žáků naší školy v porovnání s úspěšností žáků středních odborných škol v České republice.

V celorepublikovém srovnání dosáhli naši absolventi nadprůměrných výsledků zejména v matematice a angličtině.

 

PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR

ČESKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK

MATEMATIKA

VOŠ a SPŠ, Jičín

65,2

82,2

67,4

střední odborné školy technické

64,9

79,5

50,6

Česká republika

69,0

76,7

53,9

 

UKAZATEL ÚSPĚŠNOSTI

Klíčovým ukazatelem úspěšnosti je tzv. průměrný procentní skór, což není nic jiného než prostý podíl dosaženého počtu bodů z maximálního dosažitelného vynásobený stem.