Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Číslicová technika v praxi

Funkční model vozítka byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů čtvrtého ročníku oboru Mechatronika.

Ke konstrukci vozítka byly využity součásti různých stavebnic, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů vozítka je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.

Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost, jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládána. A v neposlední řadě ukázka toho, že při zkouškách navržené řešení je třeba provést různé modifikace.
Pavel Klika