Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze Ronal ČR s.r.o. Jičín

Ve středu 08. 11. 2017 jsme s třídami SC4A a SC4B navštívili jičínskou pobočku společnosti Ronal Group. Společnost se zaměřuje na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a prodej vysoce kvalitních kol z lehkých slitin pro osobní automobily a užitkové vozy. Cílem exkurze bylo získat zajímavé informace z oblasti 3D skenování, které zažívá v současnosti široký rozvoj a stává se nepostradatelnou součástí všech moderních společností. Zároveň jsme při této příležitosti předali pracovníkům firmy motor, který nám naskenují a vytvoří pro nás jeho 3D model. Tento model bude poté využit pro další postup ve vývoji školní buginy. Další náplní exkurze byla i prohlídka nástrojárny, ve které se pomocí CNC obráběcích strojů obrábí formy pro odlévání kol. Studenti tak měli možnost prohlédnout si CNC stroje a jejich řídicí systémy, s kterými přicházejí do styku během výuky CNC programování a počítačových simulací. Společnost má velký zájem o technicky vzdělané studenty, kterých je, podle sdělení personálního oddělení, velký nedostatek. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nabízí stabilní zázemí, nadprůměrné finanční ohodnocení a volné pracovní pozice na pobočkách v Jičíně i Pardubicích, je to jedna ze zajímavých cest, kudy se mohou naši absolventi v budoucnu vydat.

Exkurze Ronal Exkurze Ronal
Exkurze Ronal Exkurze Ronal