Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Firma Sklopísek Střeleč nabízí našim žákům stáže i pracovní uplatnění

Dne 9. 10. 2017 navštívili naši školu zástupci partnerské firmy Sklopísek Střeleč za účelem nabídky stáží žáků a volných pracovních míst. Akce proběhla ve všech třídách vesměs strojírenských oborů druhých až čtvrtých ročníků, učební obory nevyjímaje. Studenti se zájmem vyslechli všechny tři zástupce, z nichž jeden patří mezi bývalé absolventy VOŠ a SPŠ, Jičín a shlédli krátkou videoprezentaci. Dozvěděli se vše podstatné jak o celkovém chodu firmy, tak i o možném budoucím pracovním uplatnění se slibným profesním vývojem. Zástupci společnosti rovněž připomněli možnost navštívit objekt ať už individuálně nebo v rámci exkurze, kterou již minulý školní rok naše škola pořádala. Tato, byť krátká, avšak pro studenty přínosná prezentace byla z jejich strany odměněna potleskem.