Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Výsledky 2. kola soutěže NetRiders 2017
Region Evropa, Ruská Federace a CIS

Kategorie CCENT
81    Antonín Říha    7.    místo z ČR
191    Lukáš Seliger    9.    místo z ČR

Kategorie CCNA
173    Pavel Marx    4.    místo z ČR

Kategorie ITE
276    Daniel Beneš    9.     místo z ČR
278    Anastazie Tothová    10.    místo z ČR
331    Daniel Mikš    15.    místo z ČR

Kompletní výsledky 2. kola jsou zde.

Všem výše uvedeným studentům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, které dokládají jejich zájem o ověření svých znalostí a reprezentují dosaženou úroveň v oblasti síťových technologií.

Vladimír Vik – VOŠ a SPŠ, Jičín – CA

Soutěž NetRiders využívá webové technologie společnosti Cisco
k vytvoření interaktivní soutěže věnované síťovým dovednostem. Sdružuje studenty z celého světa a podporuje další vzdělávání v oblasti IT technologií.

Pro studenty síťových akademií jde o řadu on-line testů a simulačních aktivit s využitím síťového simulátoru Cisco Packet Tracer.
Soutěž je organizována ve 3 úrovních (CCNA, CCENT a IT Essentials) pro studenty, kteří jsou v současné době nebo byli v nedávné době zařazeni do kurzů Cisco Networking Academy.