Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Karel Marx postoupil do celostátního kola SOČ

I v letošním roce se 11. května 2017 konalo v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková – ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

Naši školu reprezentovali v tomto kole tři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ Pavel Marx (I4A) s prací – „Výuková aplikace Java Skript Trainer“. V oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Marek Štampoch (EA4) s prací – „Stereo zesilovač s rádiem FM“ a Martin Tejchman (EA4) s prací – „Meteostanice řízená Arduinem“. I v letošním ročníku byla v kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ značná konkurence. Všechny soutěžní práce měly velmi dobrou úroveň. Umístění Marka Štampocha na pátém místě a Martina Tejchmana na šestém místě tak lze považovat za velmi dobrý výsledek.

Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru „Tvorba učebních pomůcek“ a tak nás velice potěšilo výborné umístění Pavla Marxe na druhém místě. Toto umístění mu zajistilo postup do celostátního kola SOČ.

Letošní ročník byl pro nás úspěšnější než ročník loňský už proto, že jeden náš student postoupil do celostátního kola. Velké poděkování patří všem zúčastněným studentům za jejich vzornou reprezentaci naší školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jejich práce. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme.

Poděkování patří i všem pedagogům, kteří studenty vzorně a obětavě připravovali do všech kol soutěže.

Krajské kolo SOČ 2017 Krajské kolo SOČ 2017
Krajské kolo SOČ 2017 Krajské kolo SOČ 2017