Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Fantastický úspěch Antonína Říhy a Leoše Tobolky v krajském kole soutěže programování

Po roce se naši žáci opět zúčastnili Krajského kola soutěže programování konaného v sobotu 22. 4. 2017 v Hradci Králové. V letošním roce jsme obhajovali loňské fantastické druhé místo Jana Rulce v kategorii Aplikační Software – tvorba webu a třetí místo Antonína Říhy v kategorii Programovací jazyky mládež. Určitě i v soutěži programování platí známá moudrost, že obhajoba je daleko těžší než prvotní úspěch/vítězství. Ale to je spíše výzva nejen pro naše žáky, ale i pro nás, tak jsme se společně s Jaromírem Vaníčkem domluvili, že výzvy jsou od toho, aby se překonávaly, a krajského kola se zúčastníme i v letošním roce. Po nezbytných organizačních záležitostech a drobných problémech způsobených konáním soutěže v sobotu, kdy řada nadějných programátorů na škole z různých důvodů svoji účast musela odříci, se nakonec podařilo zajistit, aby školu reprezentovali v každé kategorii dva žáci. V kategorii Aplikační Software – tvorba webu školu reprezentovali Leoš Tobolka ze třídy I3B a Pavel Marx ze třídy I4A. V kategorii Programovací jazyky mládež školu reprezentovali Antonín Říha a Marek Novotný, oba dva ze třídy I3B.

V každé kategorii museli soutěžící naprogramovat tři náročné úlohy, na jejichž řešení měli čtyři hodiny čistého času. Úlohy byly pro soutěžící náročné a ti museli při jejich řešení používat svých programátorských schopností, znalostí, důvtipu a dobrého úsudku. Správné rozvržení času na vyřešení úloh je v takových soutěžích také velice důležité a rozhoduje o pozdějším úspěchu nebo neúspěchu. Konkurence soutěžících byla vysoká. Soutěže se účastnili velice talentovaní a nadšení programátoři, kteří byli z různých škol, např. ze Střední školy a Vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o. z Hradce Králové, Gymnázia F. M. Pelcla z Rychnova aj.

Porota měla při vyhodnocování naprogramovaných úloh velice náročnou práci. Nakonec po vyhodnocení soutěže obsadil Antonín Říha v kategorii Programovací jazyky mládež fantastické první místo, kde z 60 možných bodů získal 59 bodů a s největší pravděpodobností by měl postoupit do Ústředního kola konaného 23. – 25. 6. 2017 ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Fakultou informatiky a managementu. Jedná se o opravdu veliký úspěch, kde při řešení úloh Tonda využil některé znalosti, se kterými se ve své programátorské dráze již setkal. Druhý náš zástupce v této kategorii, Marek Novotný, obsadil 10. místo, kde naprogramoval 3/4 první úlohy a část třetí úlohy, což také není vůbec špatné. V druhé kategorii Aplikační Software – tvorba webu obsadil Leoš Tobolka fantastické druhé místo, když naprogramoval větší část ze dvou příkladů. Je ovšem nutno podotknout, že skriptovací jazyky studenti na škole probírají až ve 3. ročníku a toto umístění je opravdu velkým úspěchem! Pavel Marx obsadil šestou příčku, když naprogramoval většinu jednoho příkladu, ale rozhodně Pavel nezklamal, protože používal svůj vlastní originální styl.

Umístění všech reprezentantů školy je opravdu velice dobré, kde s částí potřebných a důležitých informací, které byly nutné k vyřešení některých úloh v této soutěži, se žáci seznámili vlastním studiem nebo různými náměty a doporučeními z vyučovacích hodin. Doufám, že tato umístění budou i motivací pro studenty nižších ročníků, ve kterých je také řada nadějných programátorů, k systematickému studiu, kde výsledky z podobných soutěží nemusejí být pro školu ojedinělými. Dle ohlasů našich reprezentantů bylo na soutěži pozitivní hlavně zaměření příkladů na algoritmizaci a celkové logické přemýšlení, zajímavě vymyšlené a srozumitelné úlohy, znalost pokročilejších konstrukcí příslušného programovacího jazyku a v neposlední řadě objevení nedostatků ve znalostech, které mnohým soutěžícím mohou být velikým námětem a motivací pro další studium dané problematiky. Věřím, že i forma soutěže žáků z různých škol může soutěžící velice dobře motivovat, kde dané zkušenosti budou moci využít buď při dalším studiu, nebo případně v pracovním a profesním rozvoji.

Na závěr bych chtěl všem našim žákům poděkovat za vzornou reprezentaci školy, kde mě všichni mile překvapili a obětovali různé vlastní sobotní aktivity, a kdy se někteří vrátili ze soutěže domů v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách. Podrobné výsledky soutěže jsou uvedeny zde http://www.barak.cz/soubory/15/prog_soutez_kraj_2017.pdf

V Jičíně dne 24. 4. 2017 Ondřej Kořínek