Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

V krajském kole SOČ budeme mít trojnásobné zastoupení

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 5 prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Historie“ a „Ochrana a tvorba životního prostředí“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

Naši studenti Marek Štampoch a Martin Tejchman, oba z EA4, soutěžili v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a oba postoupili do krajského kola. Rovněž Pavel Marx z I4A, který soutěžil v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ postoupil do krajského kola.

V letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši studenti konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole a bude proto nutné se na něj důkladně připravit. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro studenty naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola. Práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, o čemž jsme se přesvědčili již ve školním kole, a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že v příštím ročníku nás bude na okresním kole zastupovat více studentů zejména těch mladších.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 11. 5. 2017 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola 16. – 18. června 2017, ve Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice.