Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze studentů strojních oborů v Crash laboratoři ŠKODA – Auto

Dne 30. března 2017 byl pro studenty druhé a třetího ročníku vyšší odborné školy a pro studenty třetího ročníku strojírenského maturitního oboru významný den. Díky absolventovi naší školy, Jiřímu Šneberkovi DiS., jsme měli možnost navštívit crash laboratoř ŠKODA-Auto.

Cesta do blízkosti Mladé Boleslavi nebyla dlouhá, tak že jsme se brzy ocitli v přísně střeženém areálu laboratoře. Následovaly nutné bezpečnostní a utajovací procedury včetně podpisu mlčenlivosti proto se omlouvám, že ani já nebudu konkrétní. Největší přínos těchto opatření spatřuji v uložení všech mobilních telefonů do bezpečnostních schránek, které u některých našich studentů v následujících několika hodinách vyvolalo abstinenční příznaky.

Následně jsme byli seznámeni formou slajdů se vším, co destrukční zkoušky vozidel provází. Průvodci nám byli pánové Ing. Dan Valenta, Ing. Michal Rada a již zmiňovaný Jiří Šneberk DiS. Dozvěděli jsme se jak je zkušebna organizována, kdo má co za úkol, jaké věci se zjišťují a jaké jsou druhy zkoušek. Zajímavé bylo i technické vybavení zkušebny. Jednalo se o jednotlivé snímače umístněné do zkoušeného vozu, další snímače, které jsou součástí figurín s vysokorychlostní kamerou umístěné vně i uvnitř vozu s osvětlením, které by uživilo krátkodobě malou elektrárnu. Vytvoření tisíce snímků za sekundu je na světlo velmi náročné. Zajímavý byl i agregát, který udílí vozu požadovanou rychlost před nárazem. Vše jsme si mohli postupně prohlédnout ve skutečnosti, dokonce si i některé věci osahat.

Potom jsme již zaujali bezpečnou polohu s dobrým výhledem a těšili jsme se, co zajímavého se bude dít. Po zaznění sirény a světelných výstrahách se zkouška musela zastavit. Testování všech snímačů ukázalo nějaké problémy. Naštěstí se po pár minutách díky profesionalitě tamějších pracovníků vše dalo do pořádku a zkouška byla zahájena. V několika sekundách nabírá zkušební vozidlo požadovanou rychlost padesát kilometrů za hodin a po pár desítkách metrů naráží v této rychlosti do pevné překážky. Náraz to byl velmi silný, myslím si, že by to měli vidět a slyšet všichni řidiči, kteří se řítí po silnicích zpravidla vyšší rychlostí. Přesto automobil vykázal poškození pouze v přední části, jak jsme se mohli brzy sami přisvědčit. Plastové prvky byly roztříštěny a rozstřelily se v širokém okolí. Airbagy byly vystřeleny, automobil se odemkl, výstražné blinkry se samy spustily.

Myslím, že to byla podařená tečka za naší exkurzí. V následující době se plánuje výrazné rozšíření zkušebny a tak můžeme doufat, že se tam můžeme časem setkat s dalšími našimi absolventy. Naše studenty to podle jejich reakcí velmi zaujalo. Po osvobození jejich mobilů a malých pozorností, které všichni obdrželi, jsme se vrátili do Jičína.

Za naši školu bych chtěl poděkovat pracovníkům zkušebny za možnost se podívat do tohoto zajímavého prostoru. I doprava studentů byla zajištěna firmou ŠKODA. Je vidět, že poptávka po strojních oborech je stále vysoká.

V Jičíně dne 10 dubna 2017

Ing. Miroslav Vavroušek