Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Letiště Václava Havla Praha – 22. 3. 2017

Hlavním cílem exkurze tříd SZ1, OB1, SZ2 a OB2 byla prohlídka letiště Václava Havla, které se stalo v poslední době naší tradiční a oblíbenou destinací při pořádání exkurzí. Prohlídka začala na terminálu 3 několika informacemi o historii letiště, bezpečnostních opatření a minulých i budoucích plánech na rozvoj letiště. Následně na žáky čekala skutečná bezpečnostní kontrola, kterou musí vždy absolvovat každá osoba chystající se odcestovat nebo pohybovat v prostorách letiště. Po bezpečnostní kontrole jsme nastoupili do prohlídkového autobusu, který se vydal na dvouhodinovou trasu číslo 5. Její náplní jsou ukázky odbavení letadel před startem i po přistání, pozorování provozu na startovací dráze, seznámení s technickým zázemím letiště i službami pro cestující a také prohlídka hangáru F, v kterém se provádějí opravy a revize letadel. I díky velmi poutavému vyprávění pana průvodce, jsme získali spoustu zajímavých a poučných informací o fungování letadel, služeb a dalších technických nezbytností nutných k bezproblémovému provozu letiště Václava Havla.

Letiště V Havla 2017 Letiště V Havla 2017