Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Velké možnosti pro úspěšné absolventy naší školy ve firmě Swell

V pondělí, dne 20. 3. 2017, navštívili naší školu zástupci firmy SWELL, Hoříce. Nejednalo se o nahodilou akci, ale o další z řady pečlivě připravených prezentací této firmy. Studenti 1. a 2. ročníku VOŠ měli možnost seznámit se s dramatickými změnami, které čekají tuto firmu. Firma SWELL vstoupila do holdingu ALTRAN, čímž se jí otevřely dveře k participaci na vývojových zkouškách, výrobě prototypových komponent, apod. u všech světových automobilových značek. Podle Jana Foltina, vedoucího oddělení konstrukce a výpočty, se tak otevírají velké možnosti i úspěšným absolventům naší školy, kteří projeví zájem o práci v této firmě.