Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Spolupráce firmy Altran Technologies Czech Republic (SWELL) a VOŠ a SPŠ, Jičín dále pokračuje

V návaznosti na předcházející prezentace byla studentům prvního a druhého ročníku vyšší odborné školy 13. března 2017 představena další část aktivit této firmy tentokrát výroba nástrojů na prototypy plechových dílů a následně výroba lisovacích nástrojů pro sériovou výrobu. Nejprve byli studenti seznámeni se specifikou tváření plechů. Při práci se, jak je nyní nutnost, využívá CAD pro přenos a vytvoření tvarových ploch těchto nástrojů. Firma využívá i simulační program pro analýzu tvářecího procesu. Přesto jsou nezbytné předcházející zkušenosti a praktické odzkoušení, aby prototypové díly splňovaly požadavky zadavatele. Kromě možnosti připravit se na sériovou výrobu se tyto díly využívají i pro nárazové destrukční zkoušky.

Dalším výstupem jsou pohledové a zástavbové makety a modely vyráběné z polymerů a hliníku pro designové studie při návrhu automobilů.

Pro výrobu komponent tvářecích nástrojů a modelů se využívá CNC technika, která vyžaduje znalosti a využití CAM. Praktická ukázka 5d obrábění lopatkového kola turbíny byla zajímavým doplněním výkladu. Představen byl i strojní park firmy.

V dalších ukázkách byly kontrolní, měřící a svařovací přípravky, které bývají často výsledkem absolventských prací našich studentů.

Je patrné, že znalost CAD a CAM, kterou naší studenti získají, se dá v praxi bohatě zužitkovat. Vždyť i licence systému CATIA má naše škola díky spolupráci s tehdejší firmou SWELL. Nezbývá než doufat, že zájem o studium na naší VOŠ bude dostatečný a že budeme moct dodávat slušně připravené studenty do takovýchto úspěšných firem.

V Jičíně 17. března 2017

Ing. Miroslav Vavroušek