Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Další kolo spolupráce firmy SWELL a VOŠ a SPŠ, Jičín

Přesto, že společnost Altran Technologies Czech Republic, s.r.o. se stala novým jediným akcionářem SWELL v Hořicích v listopadu 2016, na spolupráci s naší školou to nemá vliv. Nebo spíše naopak se spolupráce ještě více prohlubuje. Po prosincové prezentaci KONSTRUKCE A VÝPOČTY se v únoru tato úspěšná firma představila další zajímavou ukázkou své činnosti. Tématem tentokrát byla VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA. Přednášejícím byl Ing. JAROMÍR KEJVAL, PhD. – vedoucí útvaru zkoušek a simulací. V hodinovém vystoupení poutavě ukázal vývojovou zkušebnu, jež je akreditovaná dle ISO/IEC 17025:2005 (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552, ČIA) a je speciálně uzpůsobena pro oblast vývoje a kvality automobilových výrobců a jejich dodavatelů. Stručný přehled vývojových zkoušek: Vibrační zkoušky (za klimatických podmínek i za vysokých teplot), Funkční zkoušky dílů a sestav – komponentní zkoušky, Nízko/vysokocyklové únavové zkoušky, Zkoušky elektromechanických dílů, Dynamické rázové zkoušky, Analýzy rychlých dějů (vysokorychlostní záznamy), Klimatické a korozní zkoušky, Zkoušky krytí IP, Mikroskopické analýzy, Teplotní odolnosti v kapalinách.

Další oblastí byly akreditované zkoušky dle ISO/IEC 17025:2005, kam patří: Zkoušky tahem za okolní teploty – kovy, Smykové zkoušky tahem – lepené spoje, Zkoušky vlivu prostředí – vlhké teplo cyklické, Zkoušky vlivu prostředí – vlhké teplo konstantní, Zkoušky vlivu prostředí – suché teplo, Zkoušky vlivu prostředí – chlad, Zkoušky vlivu prostředí – změny teploty, Korozní zkoušky v solné mlze, Vibrační zkoušky, Zkoušky krytí IPX9K, Elektrické zkoušky komponentů vozidel, Zkouška vlivu prostředí – stálobarevnost na umělém světle, Zkouška vlivu prostředí – sluneční simulace

Tento přehled ukázal studentům prvního a druhého ročníku vyšší odborné školy jak široká je oblast strojírenského zkušebnictví. Je jisté, že škola nemůže zajistit celou šíři takových zkoušek ve své výuce, vždyť i většina komerčních provozů si zadává specializované a akreditované zkoušky od externích dodavatelů. Důležité je aby studenti měli alespoň představu o praktickém zkušebnictví, podpořenou slušným teoretickým základem.

V Jičíně 20. února 2017

Ing. Miroslav Vavroušek