Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

KARTOUZA VE VALDICÍCH UZAMČENÝ SVĚT
historie věznice (1857 – 2007)

Svět knihy, Svět sladký a nyní do třetice Svět uzamčený – to jsou názvy výstav, které jsme s našimi studenty navštívili. Všechny se konaly v prostorách jičínského zámku a muzea. Poslední z nich nám přiblížila Kartouzu ve Valdicích a její historii. Ze všech  výše jmenovaných světů je tento nejsmutnější – ukazuje vězeňství z jeho stinných stránek a jiné snad ani nemá. Pro třídu E4 byla výstava poučná, současně mementem – žij a chovej se řádně. Z výukového hlediska kromě historie nepřišel zkrátka ani cizí jazyk – němčina (léta světových válek)

Klášter kartuziánů ve Valdicích u Jičína byl založen roku 1627 Albrechtem z Valdštejna (1583 – 1634) jako součást konceptu barokní komponované krajiny projektované kolem jeho rezidenčního města Jičína. Raně barokní areál kláštera byl místem staletého působení přísného poustevnického řádu, jehož posláním bylo mj. pečovat o zde založenou rodinnou hrobku Valdštejnů. V roce 1782 byl klášter nařízením císaře Josefa II. zrušen a v něm uložené Valdštejnovy ostatky byly o tři roky později exhumovány a přeneseny do kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti.

Dlouho chátrající objekt kláštera našel své využití teprve v polovině 19. století. Roku 1857 v něm byla zřízena věznice, působící v místě dodnes. Jedná se o nejstarší stále existující vězení na území České republiky, které se v současné době stalo místem výkonu nejtěžších trestů. Vězení ve Valdicích představuje svébytnou kapitolu historie tohoto areálu. Je nejen místem dávných i současných výkonů trestu, ale i politické perzekuce v minulosti, místem průmyslové výroby i tvorby vězňů – místem specifického a mnohovrstevnatého společenského působení.