Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Studenti vyšší odborné školy v jičínském Continentalu

V pátek, dne 25. 11. 2016, se 11 studentů třídy V2 a 15 studentů třídy V1, tedy celkem 26 studentů oboru Strojírenství se zaměřením CAD a CAM naší Vyšší odborné školy, zúčastnilo exkurze ve firmě Continental Jičín. Tato exkurze se nijak nelišila od podobných akcí s tím rozdílem, že celá probíhala výhradně v anglickém jazyce.

Studenti byli nejdříve stručně seznámeni s firmou v obecné rovině. Už v této fázi prokazovali znalost základní odborné terminologie a pohotově reagovali na dotazy přednášející. Pak se, rozděleni do dvou skupin, přesunuli do výroby, kde byli detailně informováni o montážním postupu nejmodernějšího dvoukomorového posilovače brzd. Následovala prohlídka výrobní linky na elektrické parkovací brzdy MGU, které v dohledné době nahradí stávající ruční parkovací brzdy u všech typů vozidel. Zde, u některých výrobních operací, se již výklad pozvolna měnil v živou diskuzi, kde obsahová stránka převládala nad snahou o gramatickou přesnost, což je právě ten moment, kdy studenti začínají (podvědomě) chápat, že znalost jazyka není konečným cílem, ale pouhým prostředkem k dosahování jiných, podstatných cílů. Nechyběla ani prohlídka zaváděné výroby v nově postavené výrobní hale.

Studenti měli možnost použít znalost cizího jazyka v praxi, což učinili, a komunikovat s výrobními matadory s praxí v USA, Německu i Číně. Bez zajímavosti ani nebylo náhodné setkání s Tomášem Urbanem, bývalým studentem VOŠ, s nimiž má firma výborné zkušenosti a který potvrdil, že cesta k úspěchu vede přes zájem o problematiku, jazykovou vybavenost a týmovou spolupráci. Již nyní je záměr zopakovat tuto akci, tentokrát ale exkurzí v dalších odděleních – konstrukci, zkušebně a vývoji prototypů.

Petr Hejna
 

Exkurze Continental 2016 Exkurze Continental 2016