Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Zúčastnili jsme se 1. ročníku IQRF IoT Hackatonu

Ve dnech 15. a 16. listopadu se v prostorách  Smíchovské střední průmyslové školy v Praze konal IQRF IoT Hackaton. Akce se zúčastnilo celkem 40 studentů z osmi středních a dvou vysokých škol. Za naši školu se hackatonu zúčastnili čtyři studenti, a to Antonín Říha ze třídy I3B, Ondřej Kolář ze třídy EA4 a Pavel Marx s Michalem  Dolenským ze třídy I4A. Celou akci zahájila série prezentací technologií zaměřených na IoT. Šlo především o bezdrátovou technologii IQRF, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti tuzemské firmy Protronix a dále o řešení cloudových služeb různých poskytovatelů – Microsoft (Azure), Inteliments (Inteliglue) a CIS (IQRF Cloud). Možnost integrace dat z různých zdrojů předvedla firma O2 IT Services. Po této úvodní části následovala série workshopů, kde se studenti seznámili s konkrétními možnostmi využití těchto technologií. Tato přípravná fáze měla za cíl poskytnout účastníkům prostředky ke splnění soutěžního úkolu. Šlo o realizaci systému automatické ventilace a hlídání ovzduší pro zajištění optimálního prostředí v domácnosti. Zadání řešily týmy poskládané ze studentů různých škol a různých odborností. V 19 hodin byla soutěž odstartována s ukončením v 9 hodin ráno příštího dne.

Jak jsme dopadli po prezentacích jednotlivých řešení, které probíhaly mezi devátou a desátou hodinou, kdy už mnohé soutěžící zmáhala únava z probdělé noci i z náročných klimatických podmínek v soutěžních prostorách (především chlad v nočních hodinách). Na třetím místě se umístilo smíšené družstvo, ve kterém byli naši žáci Michal Dolenský a Pavel Marx společně se dvěma gymnazisty z Boskovic. Další naši zástupci Antonín Říha a Ondřej Kolář měli připravenu originální koncepci řízení klimatu v místnostech založenou na využití neuronové sítě. Problém, se kterým dlouho bojovali, byl přenos dat z CO2 senzoru. Následně již nestihli zprovoznit vazbu mezi SW a HW řešením.

Všem soutěžícím z naší školy patří uznání za vytrvalost, se kterou se potýkali nejen se zadaným úkolem, ale i s klimatickými podmínkami a únavou, která se logicky dostavovala. Věřím, že přínos v podobě získaných vědomostí jim pomůže v jejich dalším osobním odborném rozvoji.

V. Vik

IQRF Hackaton 2016 IQRF Hackaton 2016
IQRF Hackaton 2016 IQRF Hackaton 2016