Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Soutěž firmy SIEMENS v programu SIEMENS SINUMERIK OPERATE – SHOP Turn (soustružení)

Rok se sešel s rokem a aktéři soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup, se opět potkávají. Tentokráte na půdě centrálního řízení SIEMENS v Praze. Střední škola z Mohelnice společně s domažlickou a jičínskou školou tvoří onu zlatou „siemensáckou partnerskou trojici“. V letošním roce byla přijata mezi partnerské školy i SPŠ Betlémská z Prahy a SPŠ Liberec. První den setkání probíhal v duchu odborných referátů a vystoupení zástupců firem nabízejících CNC stroje a vybavení. Na závěr dne bylo umístěno vyhlášení výsledků soutěže, druhý den se uskutečnila návštěva – prohlídka Letiště Václava Havla.

Soutěž probíhala ve dvou etapách. V první části na základě technického výkresu a 3D modelu naprogramovali žáci výrobu dané části, zpracovali technologický postup a tabulku nástrojů, včetně návrhu řezných podmínek. Program byl poslán k posouzení do firmy SIEMENS a na VUT Brno. Ve druhé části soutěže žáci před porotou obhajovali technologický postup výroby soutěžního obrobku a odpovídali  na všetečné otázky poroty.

Vyhodnocení soutěže pro rok 2016:
1.    místo    SPŠ Domažlice – 33 bodů
2.    místo    SPŠ Jičín – 30,5 bodů
3.    místo    SPŠ Mohelnice – 27 bodů
4.    místo     SPŠ Domažlice (2. tým) – 19,5 bodů

Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci třídy SC4 – Karolína Volná, Michal Vancl, Jan Kolář a Libor Diblíček. Všem účastníkům patří velké poděkování.

učitelé CNC programování Kořínek Zdeněk a Kubín František
 

Za žáky Karolína Volná:
 

Ve dnech 20. – 21. října jsme se zúčastnili vyhlášení soutěže v programování CNC strojů pořádané firmou Siemens. První polovina dne patřila přednáškám a představení nových partnerských škol. Poté následoval oběd (což byl pro mnohé nejšťastnější okamžik tohoto dne) a po něm několik dalších přednášek. Teprve na závěr jsme se dozvěděli naše konečné umístění v soutěži. Je otázkou, jestli je 2. místo ze 4 považováno za úspěch či ne. Po tomto velmi vyčerpávajícím dni jsme se metrem a autobusem odebrali na internát, kde jsme přespali.

Druhý den nás čekala prohlídka Letiště Václava Havla v Ruzyni. Měli jsme nejen možnost projet celým areálem letiště, ale také si projít místní hasičskou stanici. Celý pobyt jsme zakončili obědem v jídelně firmy Siemens.

Soutěž Siemens Soutěž Siemens