Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naše účast na akci StreTech 2016

Ve středu 8. června proběhlo opět setkání a prezentace prací středoškolských studentů v prostorách ČVUT. Pod záštitou rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. zde na celé šíři čtvrtého patra prezentovalo svou tvořivost více než 200 studentů. Také sortiment prací byl obrovský – od projektů spadajících do oblasti IoT na bázi jednodeskových počítačů Arduino a Raspberry přes funkční modely robotů, automobilů i letadel až po práce z oblasti ekologie či např. etikety odívání.

Naši školu velice úspěšně reprezentoval student Antonín Říha ze třídy I2B. Jeho práce zaměřená na tvorbu a využití neuronové sítě vyvolala zájem mnoha přítomných z akademické sféry včetně pedagogů z ČVUT. Na místě si mohli ověřit s využitím tabletu, jak ručně namodelovanou funkci vykresluje postupně zdokonalovaná neuronová síť. Pro její tvorbu je využit vysoký výkon současných grafických čipů v sestavách PC.

O pestrosti prezentovaných prací se můžete přesvědčit přímo prostřednictvím webových stránek StreTechu.

Atmosféru tohoto setkání též zachycuje odkaz na video.

StreTech 2016