Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

TURISTICKO-SPORTOVNÍ   KURZ   PRO   III. ROČNÍKY


V termínu od 10.-14.září se uskutečnil turisticko-sportovní kurz pro třídy 3.ročníku, který proběhl ve dvou variantách.

První skupina 27 studentů absolvovala vodácký kurz na Vltavě. Ve čtyřech etapách sjela úsek z Vyššího Brodu do Boršova, což je 70 km.

Druhá početnější skupina absolvovala kurz s denní docházkou na sportovním stadionu a v okolí Jičína. Jeho náplní byly míčové hry, střelba ze vzduchovky, orientační běh a pěší nebo cykloturistika do Českého ráje. Na závěr týdenního sportování se studenti zúčastnili „Běhu Terryho Foxe“.