Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

EXKURZE V IQLANDII – LIBEREC

Dne 10. května 2016 se uskutečnila exkurze do moderního science centra IQLANDIA v Liberci. Exkurze se zúčastnilo 36 žáků 1. ročníků v rámci předmětu fyzika.

Nejdříve si žáci samostatně prohlédli jednotlivé expozice. Např. v expozici Vodní svět se seznámili s vodou v mnoha podobách a mohli si sami vyzkoušet exponáty pro ověření fyzikálního chování kapalin v klidu a pohybu. V expozici Živly si mohli vyzkoušet simulátory přírodních katastrof. Na 10 hodin byl pro žáky rezervován workshop zaměřený na akustiku. Žáci tak mohli zhlédnout praktické ukázky pohybu zvuku.

Na závěr se žáci shromáždili v Planetáriu, kde v malém kinosálu viděli novou projekci Výprava ke hvězdám. Na této cestě časem i prostorem se seznámili se zrodem, životem i zánikem hvězd.

Exkurze v science centru dokázala, že přírodní vědy mohou být pro žáky i dospělé zábavné. Mohli si tak sami na více než stovce interaktivních exponátů v praxi ověřit, co se za školní rok v lavicích naučili.