Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Zájezd VOŠ a SPŠ, Jičín do Nizozemí

Ve dnech 3.-8. dubna 2016 se uskutečnil již tradiční zájezd úspěšných studentů VOŠ a SPŠ, Jičín do Nizozemí.
Program byl zajímavý a velmi bohatý. Noční přejezd přes Německo proběhl bez problémů. Cestou na Liberec jsme při průjezdu Lužicemi mohli zahlédnout nasvícený Budyšín a potom jsme se někteří probudili až v Nizozemí. První zastávka byla v romantické pevnosti na Německé hranici Bourtange, která evokovala vzpomínku na náš Josefov nebo Terezín. Další zastávkou byl Stadskanaal sympatické novější průmyslové městečko na typickém kanálu po těžbě rašeliny, kde jsme se vyškrábali na 47 m vysokou vodárenskou věž. Cestou jsme ještě nahlédli na motocyklový okruh v Assenu a pak již nás přivítalo město Groningen, které je centrem stejnojmenné nizozemské provincie, jež se stala na téměř týden naším domovem. Kromě nezbytných nákupů a prohlídky centra byla nejzajímavější návštěva starobylého odsvěceného kostela Aa-kerk(doslova dvouačkový kostel), který jsme měli možnost poznat doslova od sklepa po půdu. Komu to bylo, málo mohl jít ještě na nejvyšší věž v kostele svatého Martina, ale ten se opravoval, takže do maximální výšky 97 m pískovcové věže jsme se nedostali. Myslím si, že po všech těch výstupech, jsme se rádi ubytovali a někteří zahájili kulinářské slavnosti.

V úterý nás čekal celodenní výlet do města Emmen, který jsme díky nepřízni počasí strávili převážně v příjemném prostředí zdejší multimediální a atrakcemi nabyté nově otevřené zoologické zahradě WILDLANDS. Podle reakcí to byl pro většinu účastníků nezapomenutelný zážitek.

Středa byla cestovatelská. Po snídani jsme vyjeli na největší hráz Afsluitdijik, která rozděluje záliv Zuiderzee a výrazně chrání níže položené oblasti před severním mořem. Její délka je 32km a byla postavena ve třicátých letech minulého století. Po jejím přejetí jsme se dostali konečně do Holandska, konkrétně severního a pak jižního, což jsou dvě provincie z dvanácti v Nizozemí. Tam jsme navštívili velmi zajímavý skanzen Zaanse Schans, kde jsme zhlédli výrobu sýrů, dřeváků, čokolády a dalších folklorních činností typických pro tuto oblast. Zajímavá byla i architektura typických domečků a nezbytných větrných mlýnů. V závěru dne jsme se neopomněli v pevnostním městě Naardenu poklonit u hrobu našeho renesančního velikána Jana Amose.

Čtvrtek jsme zahájili prohlídkou průmyslové oblasti Eemshaven. Dominantou byl areál moderních větrných elektráren, které nahrazují tradiční větrné mlýny. Také rozsáhlá přístavní překladiště a průmyslové komplexy měly svůj půvab. Další návštěva patřila nedalekému romantickému přístavnímu městečku Delfzijl s opevněným větrným mlýnem. Poslední akcí byla návštěva a prohlídka mlýnu v městečku Haren. To byl opravdový mlýn na mouku, ale většina mlýnů dříve plnila funkci čerpání vody pomocí Archimedova šroubu. Odtud jsme zvládli cestu do našeho dočasného bydliště dokonce pěšky. To u zdejších obyvatel, kteří jezdí na kole snad i do postele, vyvolalo nefalšovaný údiv.
V pátek po rozloučení již cesta domů. Přes dopravní problémy nedaleko Hannoveru jsme se všichni v pořádku dostali ve večerních hodinách do Jičína.

Ing. Miroslav Vavroušek
 

Nnizozemi 2016 Nnizozemi 2016
Nnizozemi 2016 Nnizozemi 2016
Nnizozemi 2016 Nnizozemi 2016
Nnizozemi 2016 Nnizozemi 2016