Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

Dne 5. dubna 2016 se třídy druhého ročníku oboru strojírenství účastnily společně se svými vyučujícími exkurze do firmy ŠKODA AUTO a. s. v Mladé Boleslavi, která je partnerem školy. Pro žáky tu byla připravena nevídaná podívaná. Kromě muzea, depozitáře, restaurátorské dílny si mohli zkusit všechny nové typy vozidel v zákaznickém centru, kde naše prohlídka začala, poté se dostali i do provozu továrny.

Muzeum připravilo výlet do historie vozů značky Škoda, která má v Mladé Boleslavi dlouholetou tradici. Původně existovala pod značkou Laurin a Klement, která vyráběla nejprve kola a motokola a později teprve automobily. V roce 1925 se spojila firma s firmou Škodovy závody z Plzně a od té doby vzniká tradice českých automobilů značky ŠKODA. Od roku 1991 došlo ke koncernu s německou firmou Volkswagen. Kromě historických vozidel si žáci prohlédli i vozy Vision, které jsou modely pro vznik nových typů automobilů.

Poté nás autobus společně s průvodci převezl do závodu, kde vybaveni žlutými vestami a sluchátky jsme absolvovali návštěvu celkem čtyř úseků. První z nich byla výroba motorů, kde žáci mohli zhlédnout nejen práci člověka, ale i robota a na konci celý sestavený motor. Dále jsme se účastnili prohlídky lisovny, svařovny a konečné úpravy vozů. Průvodci taktéž zmínili pracovní podmínky, případné benefity, apod., pokud by žáci chtěli být budoucími zaměstnanci firmy.
Věříme, že exkurze byla pro žáky přínosem nejen z pohledu uživatele automobilu, ale hlavně z pohledu technika.
 

Bc. František Kubín a Mgr. Radka Nováková
 

Exkurze Škoda 2016 Exkurze Škoda 2016