Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Kulturní akce nepřijdou ani na škole technického rázu zkrátka

Hned na počátku září v týdnu, kdy se konal festival Jičín – město pohádky,  jsme se zúčastnili akcí, které jsou přínosné i pro nás.  Žáci 1.-4. ročníků navštívili prodejní výstavu s názvem Svět knihy, která byla instalována v obřadní síni jičínského zámku. Vystavovány byly zejména knihy  pro mládež, včetně učebnic. Ve stejném týdnu zhlédli žáci 2. ročníku výstavu v chodbě jičínského muzea se zajímavým názvem i obsahem: Sladký svět. Prohlédli si zde  stroje a nástroje užívané při výrobě sladkostí.

A které akce nás v v nejbližší době čekají?  13. listopadu 2007 pojedou žáci  2. ročníku oboru strojírenství  do Liberce do Šaldova divadla. Shlédnou  představení E. E. Schmitta Hotel mezi dvěma světy s natáčením České televize, prohlédnou si také věž na Ještědu a na cestě zpět Vojenské muzeum v Újezdu pod Troskami.

Ani na učně nezapomínáme. Již v září navštívili, stejně jako další žáci 1. ročníku, Městskou knihovnu v Jičíně, aby se seznámili s anglosaskou literaturou i s tím, jak vyplnit svůj volný čas a jak se věnovat knihám.