Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní kolo studentské odborné činnosti 2016

 

V pátek 11. března 2016 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Evžen Havlík, Ing. Zdeněk Zikeš, Mgr. Ondřej Kořínek a Jan Janeček měla hodnotit 6 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“ a „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“. Podle letošního postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru práce, které se umístí na prvních dvou místech.

V oboru Informatika soutěžil tým Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, oba I4A, s prací „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“ a Antonín Říha I2B s prací „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“. V této kategorii postoupili do okresního kola se svými pracemi jak tým Šimeček, Hotovec, tak i Antonín Říha. Zmiňovaný tým obsadil první místo, Antonín Říha pak místo druhé.

V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ byly do soutěže přihlášeny tři práce. Jakub Navrátil s prací „Aplikace matematických úloh ZŠ v programování“, Patrik Netolický s prací „Učební pomůcka k výuce číslicové techniky“ a Vlastimil Laloušek s prací “Učební pomůcka k výuce databázových systémů“, všichni z I4A. K postupu do okresního kola odborná komise doporučila práci Vlastimila Lalouška.

Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly mimořádně dobrou úroveň, zejména práce v oboru informatika a je nutné poděkovat pedagogům, kteří žáky vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla, ostatně jako každý ročník, veřejná.

Doufáme, že zejména mladší žáci se zapojí do soutěže v příštím školním roce a přijdou prezentovat své koníčky a výsledky své práce v některém z oborů SOČ, aby příští ročník byl v porovnání s letošním naplněn větším počtem velmi kvalitních prací.

Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 20. 4. 2016 v Jičíně. Věříme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 13. května v Hradci Králové a také do celostátního kola rovněž v Hradci Králové.