Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Národní kolo soutěže NAG 2016

Národní kolo soutěže Networking Academy Games se tentokrát konalo v pátek 18. března 2016 v prostorách Smíchovské střední průmyslové školy v Praze. Zadání praktické části soutěže bylo postaveno na řešení úlohy ve vztahu k současnému trendu IoT. Soutěžící řešili sběr dat o spotřebě z elektroměrů v síti  klientů za situace, kdy k získání těchto informací bylo zapotřebí vyřešit zhruba 9 problémů bránících přístupu k těmto uzlům sítě. Autor zadání po vyhodnocení řešení konstatoval, že úspěšnost řešení byla v nejlepších případech kolem šedesáti procent. Z výsledků je vidět, že studentům schází především zkušenosti z praxe, kde se budou potkávat s nejrozmanitějším sortimentem problémů. 

Naše družstvo ve složení Petr Hotovec, Jan Odvárko a Ondřej Šimeček ze třídy I4A obsadilo tentokrát v konečném účtování 11. místo. Jde o horší výsledek než v předchozím ročníku. Jak ale podotknul pořadatel soutěže Martin Průša, v republice je přibližně 80 akademií, ale odvahu zúčastnit se národního kola soutěže mají  necelé dvě desítky z nich. Proto je třeba poděkovat našim reprezentantům za čas věnovaný přípravě na soutěž. Věřím, že získané vědomosti a zkušenosti jim pomůžou v jejich dalším profesionálním rozvoji.

V. Vik