Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

VOŠ a SPŠ, JIČÍN
VYPISUJE VII. ROČNÍK SOUTĚŽE VE STUDENTSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI (SOČ)

Do soutěže se může přihlásit každý student naší školy, který se chce pochlubit výsledky své práce, který chce spolužáky a učitele seznámit se svým koníčkem a ukázat nám všem, že v naší škole máme nadané studenty.
Podrobné informace o soutěži naleznete na stránkách www.soc.cz. Ochotně je rovněž podá Ing. Zikeš – strojní oddělení, u kterého se můžete do soutěže přihlásit.

Přihlášku můžete podat ústně nebo písemně na adresu: zikes@vos-sps-jicin.cz. Je třeba v ní uvést: jméno, třídu a název práce. Podle zvolené náplně bude práce zařazena do příslušné kategorie, ve které bude prezentována jak ve školní přehlídce, tak i v okresní nebo krajské přehlídce (pokud daná práce postoupí). Soutěžní obory je možné si rovněž vyhledat na www.soc.cz.

Školní přehlídka SOČ se bude konat 11. března 2016. Termín okresního kola byl stanoven na 20. dubna 2016. Krajské kolo by se mělo konat 13. května 2016. Zpracované práce předají účastníci SOČ nejdéle 14 dní před vyhlášeným termínem školního kola Ing. Zikešovi. Návod na formu jejich zpracování naleznete na www.soc.cz. Při přihlášení je nutné vyplnit na stránkách SOČ alespoň oddíl A a před odevzdáním práce i oddíl B. Jako garanta soutěže uvádějte Ing. Zikeše. Elektronický formulář pro přihlášení do soutěže bude na www.soc.cz otevřen lednu 2016.

Na studiu – účet „U“, složka „Soc“ najdete další informace, které budou průběžně doplňovány a to včetně výsledků jednotlivých kol. Najdete zde rovněž náměty na práce. Zájemci o zpracování těchto témat se mohou přihlásit u Ing. Zikeše.

Zejména studenty 3. ročníků upozorňujeme na to, že práce prezentovaná v SOČ může pokračovat jako individuální praktická maturitní práce ve 4. ročníku. Studenti 4. ročníků se mohou zúčastnit této soutěže s pracemi dlouhodobé praktické maturitní práce.V loňském ročníku dosáhla naše škola velmi dobrých výsledků. Doufáme, že se nenecháte zahanbit, přihlásíte se do soutěže a dosáhnete minimálně stejně dobrých výsledků jako účastníci minulého ročníku. Je to pro vás i příležitost vyzkoušet si prezentaci své vlastní práce před odbornou porotou.

Za organizátory: Ing. Zikeš