Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Žáci 3. ročníku shlédli jevištní podobu sbírky balad Kytice

 

Dne 21. 12. 2015 se žáci tříd I3A a I3B v rámci předmětu český jazyk a literatura zúčastnili divadelního představení Kytice od K. J. Erbena v Klicperově divadle v Hradci Králové – jevištní podoby sbírky balad Kytice z pověstí národních (1853), nejslavnějšího díla miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena a jednoho z nejznámějších děl české literatury vůbec. Kytice je národní poklad, otevírající před námi svět magických balad i moudrostí našich předků s romantickými i hororovými prvky. Je tady téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Shlédnuté představení žáci využijí při přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka. Žáci ocenili umělecké zpracování literárního díla, jemnou komiku i scénické prvky.