Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva firmy AUFEER DESIGN na VOŠ a SPŠ Jičín – 8. 12 2015

Jak je již tradicí proběhla v závěru kalendářního roku velmi zajímavá návštěva firmy AUFEER DESIGN ve druhého ročníku VOŠ. Personální zástupkyně této úspěšné a zajímavé firmy, která sídlí v Mladé Boleslavi, ale má pobočky v dalších městech a to i v cizině, seznámila pomocí stručné prezentace studenty s konstrukčním a výrobním zaměřením této firmy. Jejich činnost úzce navazuje hlavně na automobilový průmysl, podílí se ale i na návrzích kolejových vozidel nebo v letectví. Jejich úkoly jsou od designových studií exteriéru a interiéru, přes konstrukční řešení až po konstrukci, výrobu a ověření forem pro plastové součástky nebo nářadí pro tváření plechových dílů například karoserie. Zajímavé je jistě i využití vhodných softwarů k pevnostním výpočtům. Ve firmě se využívá bohaté strojírenské programové vybavení. Nás může těšit stěžejní využití Creo a CATIA. Našim studentům byla nabídnuta možnost ucházet se o zaměstnání popřípadě ve firmě realizovat odbornou praxi. Sama zástupkyně této firmy byla překvapena, jak velká je shoda naší výuky s požadavky na jejich budoucího potencionálního pracovníka.

Na závěr bych uvedl, že je dobře mít kontakty s takto úspěšnými firmami v našem regionu, které mají o naše úspěšné absolventy a studenty zájem. To zajišťuje nejen jejich budoucí uplatnění, ale je to i velmi příznivý motivující podmět při jejich studiu.

V Jičíně 14. prosince 2015
Ing. Miroslav Vavroušek