Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přednáška o kyberšikaně – 26. 11. a 27. 11. 2015

Ve studentském životě hrají zásadní roli komunikační a sdělovací prostředky. Studenti jsou neustále v kontaktu přes sociální mobilní sítě. Studenti 1. ročníku si proto se zájmem vyslechli přednášku por. Hany Klečalové, tiskové mluvčí jičínské policie.

Přednáška, která pojednávala o rizicích virtuální komunikace, projevech šikany na sociálních sítích, problematice plateb kartou přes internet a dalších tématech byla zaměřena na jejich věkovou skupinu. Důležité byly i konkrétní příklady s právními důsledky pro mladistvé, o kterých studenti následně diskutovali.
 

Přednáška o kyberšikaně Přednáška o kyberšikaně