Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze – COFELY a.s. Jičín

 

V úterý 8. prosince 2015 jsme s žáky tříd ET1, EA3 a ES3 navštívili firmu COFELY a.s. Jičín (http://www.cofely.cz/kontakt/jicin). Firma se zabývá především výrobou rozvaděčů podle individuálních požadavků zákazníka, a proto jsou jejich výrobky a služby velmi specifické. Po krátkém představení firmy, jsme byli rozděleni do tří skupin a postupně se prostřídali na jednotlivých pracovištích. Měli jsme tak možnost nahlédnout do přípravy výroby a projektování, výrobny skříní od plechového polotovaru, lakovny a montážní dílny, ve které jsou skříně osazovány komponentami pro energetiku a automatizaci. Firma využívá profesionální softwary ePlan (projektování) a SolidWorks (konstrukce), které jsou vyučovány i na naší škole a jejich znalost je jednou z hlavních podmínek pro případné uchazeče o pracovní místo. Těmi dalšími je pak výborná znalost cizích jazyků a elektrotechniky.

J. Mašek
 

Exkurze do COFELY Exkurze do COFELY