Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

První ročníky a ekologické myšlení

Dne 9. 11. 2015 navštívily třídy I1A, I1B,ET1 a ST1 vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové a bioplynku v Kněžicích.
V Hučáku se žáci dozvěděli zajímavé informace o obnovitelných zdrojích energie, elektrárnách zpracovávajících obnovitelné zdroje a o historii a vybavení Hučáku. Součástí exkurze bylo i zhlédnutí zajímavého filmu o využití přírodních zdrojů, jako je např. voda nebo vítr na výrobu energie. Zájemci z řad žáků si na modelech mohli vyzkoušet výrobu energii nebo vytvoření malého tornáda.

V bioplynce v Kněžicích se žáci seznámili s výrobou energie z odpadních materiálů, jako jsou např. zbytky zeleniny, odpady z jídelen, čistírenské odpady apod.

Žáci si z exkurze odnesli mnoho nových informací, které využijí nejen na hodinách ekologie.

Adam Zavadel, I1B
 

Eko exkurze 2015 Eko exkurze 2015
Eko exkurze 2015 Eko exkurze 2015