Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze třídy SC4 do firmy Vapos s.r.o.

 

Dne 4. listopadu 2015 absolvovala třída SC4 pod vedením Ing. Tomáše Pavlíčka, v rámci hodiny Kontroly a měření, vzdělávací exkurzi do místní firmy Vapos s.r.o., která se zabývá výrobou brzdových třmenů a jejich měření. Tyto třmeny jsou z jičínské firmy posílány do různých automobilek (např. BMW, Audi, Mercedes-Benz). Momentálně s nimi jezdí zhruba 10 milionů aut po celém světě.

Žáci byli postupně provedeni všemi výrobními halami, prohlédli si stroje, přičemž mohli pozorovat pracovní podmínky zaměstnanců. Na konec exkurze byla návštěva měřící místnosti, kde byla připravena prohlídka 3D měřicího přístroje Wenzel. Tato prohlídka byla obohacena o praktické měření brzdového třmenu.

Maturanti si odnesli další pohledy z praxe o práci v takto zaměřené firmě. Děkujeme vedení školy a firmě Vapos s.r.o., že nám umožnilo zajistit další poznatky s novodobými obráběcími centry a CAD/CAM obrábění a měření.
 

pIšQworky 2015