Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

LMP Jičín má zájem o naše strojaře

Již v prvním zářijovém týdnu navštívili naši školu zástupci firmy LPM s.r.o. Jičín. Firma je již delší dobu naším váženým spolupracovníkem a partnerem. LMP Jičín se pyšní nejmodernějšími technologiemi především v oblasti CNC obrábění, vlastní několik soustruhů a frézek řízených systémy Fanuc a Heidenhain.

Cílem návštěvy bylo informovat naše žáky a učně o možnostech získání odborné praxe a budoucího zaměstnání.
Po krátkém představení firmy, jsme byli informování o nedostatku šikovných obráběčů a technicky zdatných odborníků v této firmě. Následně jsme byli seznámeni s náplní práce praktikantů, která se zabývá především broušením, montáží forem a prací na soustruzích či frézkách. V případě zájmu byla nabídnuta i individuální návštěva ve všech úsecích firmy.

Firma nabízí našim žákům možnost konání praxe a také exkurzí.

V Jičíně 3. 9. 2015 Bc. Jiří Mašek