Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

ŠKOLNÍ ROK ZAČAL, PRÁZDNINY JSOU FUČ!

„Školní rok začal, prázdniny jsou fuč, na zemi leží první hnědé zkroucené listy…“, ano, všechno končí, i prázdniny.
Závěrečný týden minulého školního roku byl již tradičně napěchovaný třídními akcemi, odborné exkurze v jičínských či okolních firmách, návštěva libereckého IQlandia, výlety, poznávání jičínských pamětihodností a přírodních krás. I školní akce, sportovní klání a slavnostní dopoledne v jičínském kině, přispěly ke každoročně se opakujícím rituálům závěru školního roku.

Právě příjemně strávené chvíle v prostorách kina byly vyústěním týmové práce učitelů, PhDr. Irena Bílková, Mgr. Miroslava Poláková, Mgr. Pavel Velešovský, a studentů, Michael Nguyen, Petr Koťátko, Lukáš Táborský, Petr Hotovec, Ondřej Šimeček, Tomáš Klaban, Filip Pikora, Jan Odvárko, Petr Novák, Ondřej Chynek, David Janda. Program dokázal, že tým tvořený učitelem a studenty může fungovat, pokud všichni projeví zaujetí pro společný cíl, zodpovědnost za jeho splnění, toleranci a vzájemné doplňování se.

Škola zase začala, učitelé a studenti se vrátili do ztichlých chodeb a tříd. Na nové sešity se do kolonky školní rok zapíše 2015/2016. Daniel Defoe, autor proslulého Robinsona Crusoa, napsal, že „ každý, kdo má vstřícného ducha a otevřené oči, může studovat“. Takže chuť do studia, pozitivní myšlení a otevřené oči v novém školním roce!

PhDr. Irena Bílková
 

Školní rok začal Školní rok začal
Školní rok začal Školní rok začal