Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Výlet do Brugg a Londýna

Ve dnech 13. – 18. května 2015 se 14 studentů naší školy společně s pedagogickým dozorem účastnilo poznávacího zájezdu do Brugg a Londýna.

Od školy jsme vyjeli ve večerních hodinách. Druhého dne po poledni jsme dorazili do belgických Brugg, kde byla domluvena prohlídka místní čokoládovny. Dozvěděli jsme se mnohé o historii i současnosti zpracování kakaových bobů, shlédli výrobu tradičních belgických pralinek a jako bonus dostali tabulku místní čokolády. Odpoledne jsme ještě strávili prohlídkou centra tohoto hanzovního města, které svou malebností jistě patří k nejhezčím v Belgii.
Po přespání v hostelu jsme vyrazili k francouzsko-anglickým hranicím. Čekalo nás nemilé překvapení v podobě neprůjezdného tunelu, které nás připravilo o 3 hodiny času. Plán cesty tím byl však narušen jen nepatrně, takže jsme zvládli ještě tříhodinovou prohlídku monumentální pevnosti v Doveru a prošli se uličkami starobylého městečka Canterbury v jižní části Anglie. Večer jsme již odpočívali v přidělených rodinách na okraji Londýna.

Čtvrtý a pátý den náležel prohlídce Londýna. V relativně „vylidněné“ metropoli jsme navštívili řadu významných míst. S modrou oblohou a zářícím sluncem nad hlavami jsme procházeli kolem Toweru, Big Benu a budov parlamentu, Westminsterského opatství i katedrály, odpočívali v parku před Buckinghamským palácem, vzdávali hold válečným veteránům při jejich slavnostním nástupu. Většina účastníků navštívila známé muzeum voskových figurín, pohlédla na město z London Eye, prošla se po rozlehlých palubách i podpalubí válečného křižníku Belfast a vyfotila se na nultém poledníku v Greenwichi. Jiní se kochali půvabem flory Regent´s Parku či „sestoupili do hlubin moří“ a podivovali se rozmanitosti fauny v Londýnském akváriu. Pro ty, kteří raději nepřepočítávali anglické libry na koruny, zbyl před odjezdem čas na nakoupení dárků poblíž Piccadilly a Covent Garden.

Vzhledem k nebývale krásnému počasí, dobrému organizačnímu zajištění ze strany cestovní kanceláře i vstřícnosti řidičů považujeme výlet za mimořádně zdařilý a budeme se těšit na další podobnou akci.