Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Věda na dosah ruky – projektový den ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové

Dne 6. 5. 2015 se studenti tříd ET1, ST1a, ST1b učili 2. – 4. vyučovací hodinu trochu netradičně. Místo za katedrou zaujali mladí učitelé z UHK. V rámci projektového dne si připravili hodinu matematiky, fyziky a informatiky. Naši studenti se postupně střídali v učebnách a zde se aktivně zapojovali do práce v hodinách. Nejvíce se jim líbila fyzika, neboť pokusy s kapalným dusíkem byly efektní a zajímavé. Vzhledem k tomu, že při teplotě – 196 oC látky významně mění své vlastnosti, mohli studenti např. rozbít kladivem zmrzlou mandarinku, kladivem z modelíny zatlouci hřebík nebo ochutnat piškoty „vařené“ v dusíku.

Při matematice museli studenti trochu počítat a uplatnit svou prostorovou představivost. Postupným odříznutím 14 trojbokých jehlanů z krychle vzniklo těleso hranolec. Pod vedením šikovného učitele celkem snadno vypočítali jeho objem. Vyvrcholením jejich snažení bylo to, že se podíleli na odřezávání jehlanů s polystyrenové krychle, aby viděli zkoumané těleso, jehož objem byl ve srovnání s původní krychlí třetinový.

Hodina informatiky byla věnována cloudovým úložištím. Na začátku byli studenti seznámeni se základními pojmy virtualizace. Poté došlo na praktické ukázky softwaru VirtualBox, následovalo vytvoření virtuálního serveru pro umístění webu. Nakonec bylo nastíněno možné vytvoření webu v nejpoužívanějším redakčním systému WordPress.
 

prezentace UHK prezentace UHK