Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Mimořádně úspěšný ročník SOČ pro naši školu – obsadili jsme první místa ve třech kategoriích krajského kola

12. května 2015 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a ředitel gymnázia Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová, člen ústřední komise SOČ za Královéhradecký kraj PaedDr. Pavel Jankovský a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a předsedové a členové odborných hodnotitelských komisí.

Naši školu reprezentovalo v tomto kole devět studentů, kteří postoupili z okresního kola. V oboru Fyzika Tomáš Myslivec (EA4) a Jaromír Patočka (SM4), v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Jiří Kulich (EA4), v oboru Tvorba učebních pomůcek Daniel Zelenka (EA4) a Tomáš Blažek (SM4), v oboru Informatika Mojmír Křížek (I4B) a Vojtěch Sajdl spolu s Filipem Musalem (oba I4A). I v letošním ročníku byla poměrně silně zastoupena kategorie Informatika, tak že konkurence zde byla značná. Můžeme proto první místo Mojmíra Křížka s prací „Monitoring textilního provozu“ a druhé místo Vojtěcha Sajdla a Filipa Musala s prací „Vytvoření sociální sítě“, považovat za velký úspěch. Mojmír Křížek si svým umístěním zajistil postup do celostátního kola SOČ. Poměrně značná konkurence byla i v oboru Tvorba učebních pomůcek, ve kterém se Daniel Zelenka s prací „Třídicí linka“ umístil na prvním místě a Tomáš Blažek s prací „Robotická ruka“ na místě třetím. Daniel Zelenka rovněž postupuje do celostátního kola. Dalším úspěchem našich soutěžících v krajském kole bylo i umístění Martina Soukupa na prvním místě ve své kategorii s prací „Monitorování zkušebního stroje“. Stal se tak našim dalším postupujícím do celostátního kola této soutěže. V oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Jiří Kulich obsadil velmi pěkné druhé místo s prací: “Automatizovaný pojezd fotoaparátu pro časosběrný záběr“. V oboru Fyzika jsme nebyli již tak úspěšní. Hlavní vliv na toto umístění měla hodnotitelská komise, která označila práce jako špatně zařazené do oboru. Znamenalo to pak umístění Tomáše Myslivce s prací: „Měřič slunečního záření a UV záření“ na pátém a Jaromíra Patočku s prací: „Regulátor vlhkosti“ na šestém místě. I přesto byl letošní ročník pro studenty naší školy mimořádně úspěšný, o čemž svědčí postup do celostátního kola ve třech kategoriích z pěti, ve kterých jsme soutěžili.

Za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci naši školy patří velké poděkování všem zúčastněným studentům, ať již bylo jejich umístění jakékoliv. Práce našich studentů byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jak jejich práce, tak i práce pedagogů, kteří jim pomáhali. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a těm, kteří postupují do celostátního kola soutěže, přejeme přední umístění a budeme jim držet palce. Doufáme, že výsledky budou inspirací mladším kolegům našich soutěžících, k zapojení do této soutěže, abychom v příštím ročníku SOČ dosáhli stejného úspěchu jako letos.
 

SOČ SOČ
SOČ SOČ
SOČ SOČ
SOČ SOČ
SOČ