Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Fyzikální experimenty na MFF UK Praha

Studenti ze tříd S2 a P2a se dne 25. 1. 2007 zúčastnili exkurze na Matematicko – Fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studenti shlédli demonstraci 20 experimentů z různých oblastí fyziky, dle mého názoru většinou kuriozních a efektních. Mezi ně bezpochyby patřili experimenty s kapalným dusíkem, demonstrující vlastnosti supravodivých materiálů (Meissnerův jev), nebo gyroskopické efekty demonstrované na otočné židli.