Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Firma Swell na VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100

Beseda zaměstnanců firmy Swell s žáky 1. ročníku oboru strojírenství byla velmi důležitým vodítkem před tím, než se definitivně rozhodnou, kterým směrem vykročí v následujících ročnících studia.

22. dubna 2015 navštívili naši školu zaměstnanci firmy SWELL z Hořic. Předstoupili před studenty 1. ročníku oboru strojírenství, aby jim svou přednáškou pomohli při nelehkém rozhodování, zda si jako specializaci pro vyšší ročníky vybrat mechatroniku, nebo programování CNC.

Besedu se studenty zahájila Eva Zachovalová tím, že jim celou firmu a její vývoj od doby vzniku až po současnost představila. Poté ji vystřídal Jakub Doskočil, jenž za pomoci poutavé prezentace názorně předvedl, co je to programování CNC strojů. Závěr přednášky patřil Jaromíru Kejvalovi a mechatronice.
Studenti tak měli možnost ujasnit si své představy o obou specializacích, případně se ptát přítomných. Prezentace obou oborů lidmi z praxe byla pro ně určitě velmi důležitým vodítkem před tím, než se definitivně rozhodnou, kterým směrem vykročí v následujících ročnících studia.

Další hodinu navštívili zaměstnanci firmy Swell studenty druhého a třetího ročníku Vyšší odborné školy. Zde už to bylo pojato jako nábor absolventů do firmy SWELL. Po úvodu Evy Zachovalové seznámil studenty Jaromír Kejval o možnostech v oddělení zkušebny a na závěr Jan Foltin velmi zajímavě popovídal o vývoji automobilu. Tento nábor nás velmi potěšil a utvrdil, že spolupráce mezi naší školou a firmou SWELL jde správným směrem.

 

Exkurze SWELL Exkurze SWELL
Exkurze SWELL Exkurze SWELL