Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Okresní kolo Studentské odborné činnosti 2015

Z devíti prací našich žáků postoupilo do krajského kola osm z nich. Navíc práce Mojmíra Křížka ze třídy I4B „Monitoring textilního provozu“ byla označena porotou za nejhodnotnější práci okresního kola.

V pondělí 20. dubna 2015 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo Studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Kunc, hodnotila 15 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Fyzika“, „Ochrana životního prostředí“, „Pedagogika“ a „Historie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

V obru „ Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ soutěžili za naši školu Jiří Kulich (třída EA4) s prací: „Automatizovaný pojezd fotoaparátu pro časosběrný záběr“ a Roman Auersvald (třída I4A) s prací: „Stavba kvadrokoptéry“. V této kategorii obsadil Jiří Kulich 2. místo a postoupil do krajského kola. Roman Auersvald skončil na třetím, nepostupovém místě.

V oboru Informatika soutěžili Filip Musal a Vojtěch Sajdl (třída I4A) s prací „Vytvoření sociální sítě“, obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola. První místo, rovněž s postupem do krajského kola, obsadil Mojmír Křížek s prací „Monitoring textilního provozu“ (třída I4B). Jeho práce byla označena porotou za nejhodnotnější práci okresního kola.
 

V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ soutěžil Daniel Zelenka (třída EA4) s prací „Třídicí linka“. Obsadil 1. místo a komise doporučila jeho práci k postupu do krajského kola. I jeho práce byla porotou vysoce hodnocena. Druhé místo obsadil Tomáš Blažek (třída SM4) s prací „Robotická ruka“. I on postupuje do krajského kola SOČ.

Z oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design postoupil se svou prací: „Monitorování zkušebního stroje“ Martin Soukup (třída EA4), který obsadil 1. místo s postupem do krajského kola.

V oboru Fyzika jsme měli z naší školy dva soutěžící. Tomáš Myslivec (třída EA4) obsadil 1. místo s prací „Měřič slunečního záření a UV záření“. Druhé místo pak obsadil Jaromír Patočka (třída SM4) s prací „Regulátor vlhkosti“. Oba soutěžící postupuji do krajského kola SOČ.

Letošní okresní kolo soutěže bylo pro studenty naší školy velice úspěšné, o čemž svědčí i ta skutečnost, že z devíti prací postoupilo osm do krajského kola. Všechny práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly velmi dobré úrovně, což se ukázalo již ve školním kole a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že výsledky budou inspirovat zejména mladší studenty k účasti na soutěži v příštím školním roce.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 12. 5. 2015 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola.
 

soc2 soc2
soc2 soc2