Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze – Sklopísek Střeleč, a.s. tříd I3A a I3B – 1. 4. 2015

V rámci dlouhotrvající spolupráce s firmou Sklopísek Střeleč, a.s. se konají exkurze do lomu a výrobního závodu pro naše žáky. Takovou pravidelnou exkurzí byla i tato, jejímž cílem bylo seznámit naše žáky s prostředím, kde by mohli případně získat zaměstnání v některé technické profesi. Firma má zhruba několik desítek zaměstnanců a současně prochází tzv. generační výměnou, jednou ze žádaných profesí je např. programátor PLC, který by byl schopen jednat s dodavatelskými firmami (SW, HW) a také provést sám drobné změny a úpravy v řídicím programu technologického procesu úpravny.

Firma Sklopísek Střeleč, a.s. je dlouhodobě prosperující firmou, která neprodává jen vytěžený písek jako surovou nerostnou surovinu, ale provádí velmi sofistikovanou úpravu velkého množství směsí, které dodává jako hotový technologický produkt s vysokou přidanou hodnotou. V tom také tkví její hodnota.

Exkurze se dělila do tří částí: mokrá a suchá úpravna a prohlídka lomu, popis těžby.

Jičín 1. 4. 2015

Zdeněk Pokorný
učitel odborných předmětů
 

Exkurze Sklopísek Střeleč Exkurze Sklopísek Střeleč
Exkurze Sklopísek Střeleč Exkurze Sklopísek Střeleč