Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva firmy KARBOX na VOŠ a SPŠ, Jičín

Poslední březnový den roku 2015 proběhlo setkání studentů VOŠ druhého a třetího ročníku se zástupci velmi zájímávé firmy našeho regionu KARBOX, která sídlí v Hořicích. Pomocí poutavé prezentace byli studenti panem Ing. Radkem Bulíčkem seznámeni s výrobním zaměřením této firmy. Je to tvůrčí činnost pro armádu, hasiče atd. Zajímavý byl například návrh a realizace polních nemocnic pro spojenecké armády NATO. Zde se uplatňuje znalost CAD pro návrh, zpracování podkladů pro výrobu až po manuály sloužící budoucím uživatelům. Byly zdůrazněny i nezbytné jazykové dovednosti, které umožňují komunikaci se zákazníkem, popřípadě závěrečnou realizaci projektu v cizině. O tom krátce promluvila Bc. Ilona Menclová, která se řízením projektů zabývá. Našim studentům byla nabídnuta možnost ucházet se o zaměstnání popřípadě tam realizovat odbornou praxi.

Na závěr bych uvedl, že je dobře mít takto úspěšné firmy v našem regionu, které mají o naše úspěšné absolventy a studenty zájem. To zajišťuje nejen jejich budoucí uplatnění, ale je to i velmi příznivý motivující podmět při jejich studiu.
 

V Jičíně 2. dubna 2015

Ing. Miroslav Vavroušek

Prezentace Karbox Prezentace Karbox
Prezentace Karbox Prezentace Karbox