Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do firmy SpofaDental v Jičíně

Dne 13. 3. 2015 se třídy I4B a I4A zúčastnily exkurze v jičínské firmě SpofaDental , která je zaměřena na výrobu zdravotnických prostředků a dentálních materiálů. Exkurze, zorganizovaná v rámci předmětu Ekonomika, studentům ukázala infrastrukturu funkční firmy. Komplexem areálu akciové společnosti studenty provázela paní Ing. Petergáčová , která studenty zasvěcovala do dění ve firmě.

V jednotlivých pracovištích jsme viděli logistické operace, přípravu pro export, nebo také kontrolu kvality produktů. Postupně jsme prošli téměř celý areál a díky prezentaci Ing. Petergáčové jsme se dozvěděli základní informace týkající se výroby a užití materiálů. Dostali jsme se do prostorů, kde se samotné umělé zuby „pečou z těsta “, a vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnický průmysl, museli jsme na sebe obléci bílé pláště a módní pokrývky hlavy. Byly nám představeny i kufříky s finálními produkty, které se odesílají zákazníkovi. Překvapivé bylo, kolik odstínů musí být při výrobě vytvořeno. Zavítali jsme také do skladů firmy, kde byly uloženy materiály pro export do zahraničí.

Samotná exkurze byla velice přínosná z pohledu ekonomického i technického. Díky ní si dnes dokážeme představit, jak funguje taková velká společnost, jakou je SpofaDental. Neznám však nikoho, kdo má rád zubaře, a tak po exkurzi nejednoho účastníka bolely zuby.

Lukáš Šotola, I4B
 

Exkurze Spofadental Exkurze Spofadental
Exkurze Spofadental Exkurze Spofadental