Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Jak si vedla naše škola na soutěži KyberRobot v Liberci?

I v letošním roce uspořádala Technická univerzita Liberec, fakulta mechatroniky, již 8. ročník kreativní soutěže robotů, pro děti základních škol a studenty středních škol. Konala se 4. března 2015 v prostorách konferenční místnosti informačního centra univerzity. Soutěž připravuje univerzita v rámci projektu EDUTECH. (Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech). Záštitu i nad letošním ročníkem převzal děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studí TUL profesor Václav Kopecký. Cílem projektu, který podporuje Evropská unie, je jednak vzbudit zájem mládeže o technické obory a zároveň posílit vztahy univerzity se středními i základními školami. Cílem kreativní soutěže a celého projektu „Otevřená univerzita“ je prověřit schopnosti a nápaditost studentů a také u nich vzbudit zájem o studium technických oborů. Soutěžit se mělo jako tradičně ve dvou kategoriích: „Stavebnice Bioloid“ a „Libovolný robot bez použití stavebnice Bioloid“ a to ve dvou věkových kategoriích, žáci ZŠ a studenti SŠ. Vzhledem k tomu, že se do kategorie Bioloid přihlásil pouze student naší školy, byla tato kategorie zrušena.

Naše škola měla tedy jednoho zástupce v soutěži „Libovolný robot“ a to Víta Dohnala ze třídy SM 4, který soutěžil se svým inteligentním automobilem. Do poroty zasedli zástupci všech soutěžících, tedy i žáků ZŠ a porota v tomto složení hodnotila obě věkové kategorie. Ve svém hodnocení se zaměřila na choreografii a kreativitu sestavy, využití všech funkcí robota, prezentaci řešení a dodržení časového limitu 5 minut. Po uplynutí časového limitu měla porota časový prostor pro otázky na soutěžícího. Hodnotilo se bodovým systémem od 0 do 10, přičemž nejhorší a nejlepší bodové ohodnocení se škrtalo. Protože ne vždy se zrovna v kýžený okamžik podaří vše vyladit, hodnotila porota také nápad, který stál u zrodu robota, bez ohledu na to, zda se ho podařilo plně předvést, či nikoliv. Hodnotily se také připravené prezentace. Letos byla vyhlášena nová cena napříč všemi kategoriemi, Cena kreativity. „Každý člen týmu, který tuto cenu dostane, získává tablet,“ uvedla při zahájení garantka soutěže Lenka Kretschmerová z fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Proděkan téže fakulty Jaroslav Nosek při zahájení soutěže zdůraznil: „Naše fakulta talenty potřebuje, a proto podporujeme talenty, které v už tak mladém věku něco dokážou. Pokud se někdo ze soutěžících přihlásí ke studiu na naši fakultu, při přijímacím řízení jeho účast v soutěži Kyberrobot maximálně zohledníme. Pokud bude jeho výsledek v soutěži excelentní, automaticky ho přijímáme,“ dodal proděkan fakulty Jaroslav Nosek. V kategorii „Libovolný robot“ soutěžily čtyři školy, které zastupovali jak jednotlivci, tak i týmy. Celkem bylo v soutěži přihlášeno 7 robotů.

A jak si vedl náš soutěžící Vít Dohnal? Obsadil se svým robotem 3. místo, přičemž druhé místo mu uniklo jen o dva body. Mimo to získal i cenu za nejlépe provedeného robota, kterou na soutěži vyhlásili zástupci časopisu Automa, a tou bylo roční předplatné tohoto časopisu. Pro naši školu rovněž získal roční předplatné časopisu DPS elektronika od A do Z. Třetí místo bylo dotováno sponzorem ČEZ a.s. finanční částkou 2 000 Kč, kterou obdržel soutěžící na svůj účet. K tomuto výbornému výsledku gratulujeme. Věříme, že úspěchy, které v této soutěži máme, budou inspirovat naše studenty k účasti na 9. ročníku soutěže Kyberrobot.

V rámci soutěže, které se zúčastnili jako diváci studenti EA4 a studenti SM2 (kteří navštěvuji kroužek robotiky) byla uspořádána exkurze do mechatronické laboratoře a laboratoře silnoproudé elektrotechniky. V mechatronické laboratoři mohli studenti vidět v provozu roboty firmy ABB, veškeré její vybavení a seznámit se s provozem této laboratoře. I v této laboratoři pracují studenti se stavebnicemi Lego a Bioloid. V laboratoři silnoproudé elektrotechniky byla prohlídka zaměřena na motory a jejich zkoušení. Byla přislíbena i návštěva vědeckého centra univerzity, zejména jeho laserové laboratoře. Pro nemoc pracovníků tohoto pracoviště však nebylo možné exkurzi realizovat.
 

Soutěž Kyberrobot Soutěž Kyberrobot
Soutěž Kyberrobot Soutěž Kyberrobot
Soutěž Kyberrobot Soutěž Kyberrobot