Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Žáci 4. ročníku oboru informační technologie navštívili v prosinci 2014 firmu ENIKA s.r.o. v Nové Pace, kde se seznámili s výrobním programem firmy, která je výrobcem komponent inteligentní instalace postavených na vlastním vývoji.

Firma ENIKA je výrobcem komponent inteligentní instalace postavených na vlastním vývoji.

V oblasti instalační elektronika se jedná o: bezdrátové ovládání – POSEIDON 868 MHz, bezdrátové ovládání – BOSys 433 MHz, bezdrátové vysílače EnOcean, pohybové spínače PIR, termostaty, programovatelné spínací hodiny, soumrakové spínače, stmívače a rámečky ABB.

Dále je firma dodavatelem komponent v oblastech:

  • Osvětlovací technika
  • Součástky pro elektroniku
  • Komponenty pro automatizaci

Po úvodní informaci o výrobním programu žáci absolvovali prohlídku administrativních a výrobních prostor firmy včetně kontrolních pracovišť a zdroje záložní energie. Seznámili se též s moderním systémem optimalizované organizace skladovacích prostor firmy a s využitím prvků inteligentní instalace přímo v budově firmy. V průběhu prohlídky mohli sledovat vybavení vývojového pracoviště a získali konkrétní informace o procesu vývoje od bývalých studentů naší školy. Žáci byli seznámeni s funkcí jednotlivých strojů a procesů výroby v praxi.

Exkurze doplnila znalosti studentů o používaných technologiích a stavebních prvcích moderních systémů inteligentní elektroinstalace budov převážně na bázi bezdrátového ovládání. Žáci viděli výrobní postupy moderní výroby a vývoje výrobků včetně způsobu jejich testování k zajištění spolehlivosti, odolnosti a splnění podmínek elektromagnetické kompatibility.

Ing. Vladimír Vik