Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Všechny třídy 1. ročníku se na besedách „Energie – budoucnost lidstva“ seznamovaly v prosinci 2014 s problematikou energií

V prvním prosincovém týdnu proběhly v naší škole besedy s názvem Energie – budoucnost lidstva. Besedy zprostředkovala Agentura J. L. M. ve spolupráci s ČEZem. Informace se zaměřovaly na globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku. Žákům byly představeny stručně všechny typy zdrojů energetického mixu. Beseda byla doprovázena promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb. Na besedě zaznělo mnoho informací o energiích v současnosti ale i prognózy do budoucna. Žáci si mohli vyzkoušet některé pokusy na vlastní kůži a zasoutěžit o drobné ceny.
 

Přednáška ČEZu Přednáška ČEZu
Přednáška ČEZu Přednáška ČEZu