Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Další spolupráce VOŠ a SPŠ, Jičín se závodem Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v Jičíně.

Dne 19. listopadu 2014 se uskutečnilo již tradiční setkání studentů druhého ročníku VOŠ s představiteli závodu Continental, který sídlí v Jičíně a je v našem okrese největším zaměstnavatelem. Úkolem schůzky bylo nabídnutí možnosti vykonat v tomto podniku praxi, kterou mají studenti VOŠ v pátém semestru studia. Nejprve byla firma představena včetně její historie, výrobního programu a možnosti pracovních pozic pro případné praktikanty. Byla zdůrazněna dobrá letitá spolupráce s naší školou, což dokládá nejen častá praxe našich studentů v tomto závodě, ale i velký podíl absolventu v řadách pracovníků tohoto podniku. Pozitivní je i vize dalšího rozšiřování podniku s možností přijetí absolventů do nových pracovních poměrů. Pozitivem byla účast našeho absolventa střední a vyšší odborné školy Ing. Petra Kašpara, Ph.D. jednoho z vedoucích pracovníků, který mohl ukázat možnou perspektivu i pro naše studenty. Vhodné bylo i načasování do průběhu studia, protože v nejbližších měsících budou studenti místa svých povinných praxí volit.

Ing. Miroslav Vavroušek
 

Setkání s Continental Setkání s Continental