Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Žáci 1. ročníku navštívili 5. 11. 2014 mimořádně zajímavou interaktivní expozici iQLANDIA v Liberci

 

Dne 5. listopadu 2014 navštívily třídy S1a a S1b, I1b, ET1, společně v doprovodu se svými učitelkami exaktních předmětů R. Novákovou, R. Augustinovou, M. Drobníkovou a I. Fišerovou libereckou iQLANDII. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Součástí prohlídky celého objektu byla i ukázka chemických pokusů a zajímavý program v planetáriu. Zde měli žái možnost kromě tradičního pohledu na hvězdné nebe shlédnout i francouzský film o jednotlivých planetách sluneční soustavy.

Hlavní pozornost studentů i pedagogického doprovodu však upoutaly expozice umístěné v jednotlivých patrech areálu tematicky zaměřené na různé oblasti fyziky a přírodovědy. Největším kladem objektu jsou interaktivní exponáty, kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet působení některých fyzikálních jevů či na názorných ukázkách pozorovat některé přírodní jevy. Vzhledem k rozsahu expozic nebylo možno navštívit vše, ale každý si jistě našel oblast, která ho nejvíce zajímala.

Soudě podle ohlasu studentů šlo o mimořádně vydařenou akci, která jistě pomůže pochopení některých oblastí fyziky a chemie.
 

Návštěva IQlandia Návštěva IQlandia
Návštěva IQlandia Návštěva IQlandia